Manualer


Priser och information
Alla manualer
Gratis tips via e-post?Sök efter dokument:


Namn Kategori Typ Tillgänglighet Beskrivning Filer
E-postfaktura Försäljning Manual Public From Microsoft Dynamics NAV 2015 finns möjlighet att E-posta orderbekräftelse, faktura, kreditnota, betalningspåminnelse och räntefaktura inklusive ämne, brödtext och bifogad pdf som standard. Aktuell E-postadress hämtas från kundkort respektive leverantörskort. Den nya funktionen kan vi kalla "Enkel E-posthantering i NAV 2015". Jämfört med tidigare funktionalitet att skicka som e-postbilaga i html-format eller varianten att spara som pdf så är det ett litet kliv framåt när man som användare snabbt vill få iväg ett dokument som bifogad pdf. E-postNAV2015.pdf
Excel (summeringsproblem) Win XP System Support Public Jag kan inte summera i Excel när jag har klipp och klistrat från Navision. (Windows XP) Summering WinXP Classic / RTC.pdf
Förfallodatumsinfo Inköp Support Public Felmeddelande "Förfallodatumet för informationen kan inte vara tomt eller före dagens datum" när du försöker skapa bankfil för leverantörsbetalningar i NAV. Så här enkelt fixar du detta. Forfallodatumsinfo.pdf
Genvägar Baskunskap Tips & trix Public Visst hade det varit toppen om du hade just dina arbetsmoment och rapporter snabbt åtkomliga i vänsterkant utan att designa om hela Navigeringsrutan för alla användare? Jag vet att det finns martyrer som gärna klickar sig fram och tillbaka genom menyerna (av flera anledningar), men att snabbt komma åt ett menyval för dagliga arbetsuppgifter skall inte behöva kräva flera klick än ett. Genvagar.pdf
GenvagarRtc.pdf
Hyresfaktura Ekonomi Manual Public Hur du bokför en hyresfaktura inklusive periodisering 3 månader och fördelning på olika avdelningskoder samt med orealiserad moms, vilken realiseras vid betalning till leverantören / fastighetsägaren. Hyresfaktura Classic.pdf
Hyresfaktura RTC.pdf
Kontoanalys Ekonomi Tips & trix Public Nya användare frågar ofta efter kontoanalys, verifikationslista, grundbok eller huvudbok. De är vana vid att skriva ut en rapport när de vill analysera en bokning/verifikat för att se vilka konton och belopp som bokfördes. Ibland är det felsökning som gäller men ganska ofta vill man se hur det bokfördes sist för att sedan göra ny likadan bokning ett år senare eller liknande. I startutbildningarna visas ofta lite snabbt den käcka analysera-knappen, men tillkommande anställda får sällan denna information. I detta tips visas några grundläggande exempel. Kontoanalys.pdf
Kopiera Order Baskunskap Tips & trix Public Om en kund vill beställa samma som sist så kan du kopiera en tidigare bokförd faktura. Detta är en nyttig funktion som också fungerar om du skall göra en kreditnota för en faktura eller kopiera från annan order eller offert mm (tom från annan kund). Kopieringsmöjligheten kan användas i både försäljning och inköp. KopieraOrder.pdf
KopieraOrderRtc.pdf
Kundkontoutdrag Ekonomi Manual Public I Sverige är det vanligast att skriva ut Kundreskontralista och sen eventuellt också generera Betalningspåminnelser och Räntefakturor för de som är dåliga betalare. Utomlands jobbar man istället mycket med Kontoutdrag till kund (ungefär som vi brukade få från banken varje månad innan internetbanken och det sk papperslösa samhället). Kontoutdrag är inte så tokigt att använda då och då eller generellt för alla kunder beroende på bransch och vilken relation man har till sina kunder. Så här gör du kontoutdrag för en eller flera kunder. Alternativet att kopiera reskontratransaktioner till Excel hoppar vi, men det är ju också en möjlighet för intern kontroll eller snabb kundkommunikation. Kundkontoutdrag.pdf
Kundkontoutdrag_Rtc.pdf
Kundmall Försäljning Tips & trix Public Önskar du ibland kopiera en befintlig kund eller använda en schablon för att slippa stansa allt från scratch när du skall lägga in en ny kund? I SweBase finns sk mallkund och det fungerar bra, men risken är att man glömmer att byta tex Generell rörelsebokföringsmall för en utländsk kund eller liknande när det endast finns en mallkund som hämtas per automatik vid nyregistrering. Då blir det förstås följdfel av olika slag med allt från momsrapport till språk på utskrift mm. Något som är tydligt hos många företag är inkonsekvens i kund, leverantörs och artikelregister. Anledning kan vara inlästa data från tidigare system, olika personer som registrerar, okunskap eller tidsbrist vid registrering. Här kommer exempel på hur du istället kan använda multipla kundmallar som hjälp vid registrering. Kundmall classic.pdf
Kundmall rtc.pdf
Matriks Automate - Epostmallar AddOn Manual Public Hur du gör e-postmallar för Matriks Automate Navision AddOn. E-postmallar Classic.pdf
Matriks Automate - Epostmottagare AddOn Manual Public Hur du säkerställer vem som skall få vad när det rasslar iväg mail från Navision. Givetvis det omvända också vid inkommande mail. E-postmottagare Classic.pdf
Matriks Automate - Exempel AddOn Manual Public Praktiska exempel på hur det funkar i verkligheten med denna Matriks Automate Navision AddOn. Exempel Classic.pdf
Matriks Automate - Inställningar AddOn Manual Public Förslag på enkel form av inställningar. OBS! Ersätter inte på något vis Matriks egna "Matriks Automate Installation Guide" som rekommenderas när ni skall parametersätta. Installningar Classic.pdf
Matriks Automate - Massutskick AddOn Manual Public Hur du enkelt kan skicka julkort, prislistor, reklam, information mm till dina kontakter via e-post. Massutskick Classic.pdf
Matriks Automate - Ärendehantering AddOn Manual Public Nja, det kanske är att ta i med att kalla det ärendehantering, men mailkorrespondensen sparas och utgående och inkommande mail matchas med tidigare mail eller kund / kontakt / leverantör, sk Notifications som finns även i andra system och mailprogram för bättre överblick / mailtråd. Arendehantering Classic.pdf
Matriks Doc - Brevmallar AddOn Manual Public Hur du använder en brevmall via kundkortet. Brevmallar Classic.pdf
Matriks Doc - Importera dokument AddOn Manual Public Hur du importerar filer som tex word, excel, pdf, jpg mfl. till kund, artikel, leverantör, offert, order mm. Importera dokument Classic.pdf
Matriks Doc - Inställningar AddOn Manual Public Hur du gör de få inställningar som krävs. Installningar Classic.pdf
Matriks Doc - Scanning AddOn Manual Public Hur du kan använda Matriks Doc för att importera och koppla inscannade leverantörsfakturor till respektive bokförd faktura i Navision så att du i ett senare skede slipper att leta i pärmar när du skall titta på leverantörens originalfaktura (simpel variant, ej att jämföra med full scanningslösning). Scanning Classic.pdf
Matriks Doc - Skapa brevmall AddOn Manual Public Hur du skapar en brevmall i Word som kan användas via kundkortet (andra mallar kan också göras). Skapa brevmall Classic.pdf
Memnon Apport Frakthantering AddOn Manual Public Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision). Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat sitt affärssystem med Memnon Apport transportadministrationssystem (TA system). Modulen stöder bokning och leverans av gods och postpaket för de flesta speditörer inklusive fraktetiketter, farligt gods, mottagarfrakt, avisering, kollispårning mm. direkt från tex försäljningsorder, utleverans, returorder eller inköp. MemnonApport2009R2Classic.pdf
MemnonApport2009R2Rtc.pdf
Momskontering Ekonomi Manual Public Redovisningsfolk har ofta en förkärlek att kontera ingående moms manuellt på inköpsfaktura eller i en redovisningsjournal. Givetvis är det en ryggsäck från tidigare system och arbetsplatser. I princip är det helt ok OM man har tänkt hela vägen från ruta 1 till momsrapporten (så att det inte saknas belopp för viss typ av moms med kontosummering eller momstranssummering och för olika scenarion som diverse momssatser, nationell, omvänd EU-moms, export, tjänstemoms, byggmoms, skrotmoms, orealiserad moms osv i både försäljning och inköp). Vissa verksamheter har även andra specialare att tänka på som försäljning till privatperson i EU alternativt bolag med inaktiva VAT nr eller försäljning till svenskt företag med internationell sjöfart, flygplatser mm. I slutänden är det ändå bäst att låta Navision sköta momsen via sk momsmallar och momstransaktioner även om det låter krångligt. Annars tvingas du ha massvis med olika momskonton i kontoplanen för att kunna skilja momsen åt vid rapportering och avstämning. Har du bara ingående moms konto tex 2640, 2615 och 2645 så är det helt omöjligt att särskilja till exempel tjänstemoms vid EU-inköp om du inte använder momsmallar. I denna manual finns tips på hur momsen kan hanteras på faktura och i en journal. Momskontering.pdf
Momskontering Rtc.pdf
SIE-export Ekonomi Support Public Hur du gör en SIE-export (tex SIE4-fil) från Navision och skickar den till din revisor (dvs en textfil med era huvudbokstransaktioner för en viss period). SIE-export Classic.pdf
SIE-ExportRtc.pdf
Version System Tips & trix Public Det har ju med åren blivit en del olika versioner i Navision och det är inte alltid så lätt att veta vilken ni har. Så här gör du för att ta reda på det. Version Classic.pdf
Version RTC.pdf
Zoom NAV Intel HD Baskunskap Tips & trix Public Video med tips och trix kring hur du gör för att zooma tex kundkort, orderhuvud och orderrader i gamla Navision classic med Ctrl+F8, men även i nya Dynamics NAV RTC med Ctrl+Alt+F1 samt ett vanligt förekommande fel/krock i kortkommando med Intel HD grafik. Zoom NAV Intel HD.pdf
ZUP-filen System Support Public Svar på förvirrande frågeruta när du skall stänga Navision. "Vill du ersätta ZUP-filen?" Zup-filen Classic.pdf
${name} ${category} ${type} ${subscriptionType} ${description} ${files}
${name}