Manualer


Priser och information
Gratis manualer
Gratis tips via e-post?Sök efter dokument:


Namn Kategori Typ Tillgänglighet Beskrivning Filer
Analys per dimension Ekonomi Manual Subscription Är du i behov av alternativa rapporter till Balansrapport och Resultatrapport med dimensionsvärden (kostnadsställen) i vänsterkant eller som kolumner? Vill du göra ekonomisk uppföljning på andra dimensioner än de vanliga (Avdelning & Objekt) som kommer från kund, artikel eller inköp? Med Analys per dimension kan du göra mycket och du kan tom få en rapport i trädstruktur med egna grupperingar och summeringar ungefär som i kontoplanen.
Anläggningstillgångar Ekonomi Manual Subscription En praktisk manual kring hur du får in era gamla anläggningstillgångar till Navision och skapar nya tillgångar framöver samt avskrivningar och utrangeringar för den vanligaste typen av anläggningstillgång. Här beskrivs dock inte de inställningar som krävs för att komma igång, men lite sådant går att se via bilderna.
Anläggningstillgångar Avskrivningar Ekonomi Manual Subscription Liten manual om hur du genererar avskrivningar för alla anläggningstillgångar och bokför dem.
Anläggningstillgångar FAQ Ekonomi Support Subscription Vanligt förekommande frågor och svar kring anläggningstillgångar.
Anpassa fält Baskunskap Manual Subscription Hur du gör för att anpassa vilka fält som syns på t.ex. en försäljningsorder. Ofta vill man bara se de fält som skall användas eller som innehåller viktig information utan att behöva trycka "Visa fler fält" varje gång. Samtidigt som man gör denna form av egen justering så vill man gärna anpassa vilka snabbflikar som syns, eftersom utrymmet/antal rader på skärmen ofta är begränsat, plus att man kanske vill ange vilken information som skall vara "Upphöjd" så att man slipper expandera fliken varje gång. Det är inte alltid lätt att få en ny arbetsdator med hög grafik och 24 tums skärm.
Anpassa kolumner Baskunskap Manual Subscription I början så blir det en del knep och knåp för att välja vilka kolumner man vill se i olika fönster. Det är inte alltid lätt att veta vilka man bör ha, vilka som finns valbara, vilka som finns men inte syns och vad de används till. F1-hjälpen fungerar ganska bra för att få en hum om vad olika kolumner och fält är för något. Tryck bara F1 där du står. Så här gör du för att välja kolumner i alla fall.
Anpassa navigeringsruta Baskunskap Manual Subscription Hur du ändrar så att du kommer åt dina dagliga rutiner / fönster via menyn i vänsterkant.
Anpassa rubrikhöjd Baskunskap Manual Subscription Vissa rubriker har flera ord som tex "A-pris Exkl.moms", "Ant. att utleverera", "Planerat leveransdatum" osv. Du kan dra i rubriken så att den blir bredare, men som i dessa exempel är oftast själva innehållet i rutan ganska få tecken (tex "Ant. att utleverera" = 10, 55 eller 3340 st). Därför vill man hellre att rubriken skall vara lite tjockare (högre) så att man kan se hela texten med radbrytning och att du då kan behålla en relativt smal kolumn.
Anpassa åtgärdsruta Baskunskap Manual Subscription Hur du ändrar åtgärdsrutan, dvs det blå området längst upp i din lista / fönster där du har lite snabbikoner eller länkar med tex bokföring, moment, rapporter etc. Modifiera gärna så att du lättare kommer åt sådant du vill se eller använda ofta och därmed slipper gå via Åtgärder, Relaterad information eller Rapporter allra längst upp. Hm, lite luddigt va? Läs vidare så förstår du.
Artikel (skapa ny) Lager Manual Subscription Hur du skapar en ny artikel i ditt artikelregister och vilka fält som vanligtvis skall fyllas på med artikelinformation samt vad som kan vara bra att tänka på.
Artikelbeskrivning Lager Manual Subscription Hur du anger artikelbeskrivning, beskrivning 2, extratext och översättningar till olika språk samt tvärreferenser för olika kunder och leverantörer.
Artikeljournal Lager Manual Subscription Har man inte gjort negativ eller positiv antalsjustering via lagerjournal förut så finns det alltid en viss tvekan. Här går vi igenom vad du skall tänka på vid bokföring via artikeljournal samt belysa möjligheten med Artikelgrupperingsjournal. Var alltid väldigt sparsam med journaljusteringar. Helst skall de inte användas alls utan ert artikelflöde skall i princip bara vara inköp och försäljning normalt. Dock händer det ibland att saker försvinner eller blir krossade av Nisse på lagret. Lagerjournalerna hittar du under menyvalet för Lager.
Artikelmall Lager Manual Subscription Önskar du ibland kopiera en befintlig artikel eller använda en schablon för att slippa stansa allt från scratch när du skall lägga in en ny artikel? I SweBase finns sk mallartikel och det fungerar bra, men risken är att man glömmer att byta tex Produktbokföringsmall, Lagerbokföringsmall eller liknande när det endast finns en mallartikel som hämtas per automatik vid nyregistrering (om man inte använder artikelkategorier). Då blir det förstås följdfel av olika slag längre fram i bokföringen. Något som är tydligt hos många företag är inkonsekvens i kund, leverantörs och artikelregister. Anledning kan vara inlästa data från tidigare system, olika personer som registrerar, okunskap eller tidsbrist vid registrering. Här kommer exempel på hur du istället kan använda multipla artikelmallar som hjälp vid registrering.
Artikelomkostnader Inköp Manual Subscription Normalt använder många företag antingen Artikel eller Redovisningskonto för frakt i både försäljning och inköp. Några få använder Resurs eftersom Antal då inte "lagerförs". Problemet är att inköpsfrakterna då inte ökar lagervärdet på artikeln (påverkar TB beräkningen i försäljning) och frakterna vid försäljning "fritt levererat" är heller inte synliga (eftersom vi får en separat fraktfaktura från speditören 2 veckor senare), vilket kanske gör att man säljer artiklarna för billigt ovetandes. Nu finns botemedlet som i Navision heter "Omkostnad (artikel)". Bra till annat också förresten som tex serviceavgifter, tullkostnad, prisjusteringar mm. Denna manual gäller alltså inte bara inköp.
Artikelpris Försäljning Manual Subscription Var du anger ett standardpris för artikeln och hur du uppdaterar priset vid tex årsskiftet för flera artiklar på samma gång.
Artikelspårning (Serienr / Partinr / Batchnr) Lager Manual Subscription Hur du hanterar Serienr och Partinr, dvs artikelspårning, i inköp och försäljning med eller utan utgångsdatum samt hur du hanterar artikeljournal för justeringar.
Artikelstruktur Lager Manual Subscription I Navision så finns funktionalitet kring montering av artikelstrukturer, dvs sammansatta artiklar som består av en eller flera komponenter i en eller flera nivåer. Man kan se det som en liten enkel miniproduktion utan att behöva använda MPS-modulen för fullskalig produktion. Den enkla strukturhanteringen gör att du kan montera huvudartiklar/ strukturartiklar/ paketartiklar mot lager och sedan bokföra uttag av de ingående artiklarna samtidigt som du får ett lagersaldo på den färdiga artikeln. From Navision 7.0 (NAV 2013)kan du även hantera paketförsäljning/montering direkt från en kundorder.
Automatkonteringar Ekonomi Manual Subscription Manual kring hur du sätter upp automatkonteringsmallar och använder dem i praktiken för att få automatiska fördelningar av pengar på olika konton när du bokför så att du slipper att boka om pengarna manuellt med ny bokföringsorder alternativt en onödigt lång verifikation.
Autosplitkey System Support Subscription Detta felmeddelande om "Funktionen autosplitkey kan inte hitta en nyckel mellan nuvarande och föregående post" är ytterligare ett av mina favoriter :) och är till 99% en användargrej som är enkel att undvika.
Avslut av resultatkonton Ekonomi Manual Subscription Hur du avslutar / nollar dina resultatkonton efter årets slut så att vinsten hoppar över till balansräkningen.
Avstämning Kund- / Leverantörsreskontra Ekonomi Manual Subscription Hur du stämmer av kundreskontra och leverantörsreskontra varje månad.
Avstämning Lager Ekonomi Manual Subscription Hur du stämmer av artiklarnas totala lagervärde mot huvudboken / redovisningen inklusive förväntade kostnader.
Avstämning reskontra (tips) Ekonomi Tips & trix Subscription Här tipsas om en rapport för avstämning som ofta är bortglömd, men käck att använda istället för att ta ut två rapporter och sen stämma av mot kontoplanen (alternativt balansrapporten). From Navision 3.01 tom dagens version så finns denna rapporten under Redovisning / Ekonomi.
Avstämningskonton Ekonomi Tips & trix Subscription Visste du att avstämningskonto i redovisningsjournal har funnits sedan de tidigaste versionerna i Navision? Käckt att använda om du vill se saldo på konto efter bokföring innan du bokför så att du tex kan jämföra med bankens kontoutdrag. Funktionen kan du använda med vilket konto som helst.
Balansera journal Ekonomi Support Subscription Felmeddelande "Verifikationsnr xxx balanserar inte, differensen är xxx. Kontrollera att Bokföringsdatum, Dokumenttyp, Verifikationsnr och Belopp är rätt för varje rad." är vanligt förekommande när man skall bokföra redovisningsjournal, inbetalningsjournal eller utbetalningsjournal i Navision. Ibland tom när journalen balanserar! Här får du en hjälp på traven.
Bankkonto Ekonomi Manual Subscription Hur du lägger upp ett nytt bankkonto i Navision och lägger in IB-saldo samt justerar banksaldo i både SEK & valuta som tex EUR eller USD.
Baskunskap Navision Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i Navision / NAV Classic för att göra din vardag lite lättare. Detta är inte enbart en nybörjarmanual utan se den som en hjälp i många år framöver.
Baskurs NAV 2009 RTC Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i NAV 2009 RTC för att göra din vardag lite lättare. Detta är inte enbart en nybörjarmanual utan se den som en hjälp i många år framöver. RTC står för det nya rollbaserade gränssnittet "Roll Tailored Client".
Baskurs NAV 2013 Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i NAV 2013 för att göra din vardag lite lättare. Detta är inte enbart en nybörjarmanual utan se den som en hjälp i många år framöver med filtersättningar, datumformat, kortkommandon och personliga användaranpassningar.
Baskurs NAV 2015 Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i NAV 2015 för att göra din vardag lite lättare. Detta är inte enbart en nybörjarmanual utan se den som en hjälp i många år framöver med filtersättningar, datumformat, kortkommandon och personliga användaranpassningar.
Baskurs NAV 2016 Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i NAV 2016 för att göra din vardag lite lättare. Detta är inte enbart en nybörjarmanual utan se den som en hjälp även längre fram. NAV 2016 har det rollbaserade användargränssnittet RTC (Roll Tailored Client).
Baskurs NAV 2017 Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i NAV 2017 för att göra din vardag lite lättare. Detta är inte enbart en nybörjarmanual utan se den som en hjälp även längre fram. NAV 2017 har det rollbaserade användargränssnittet RTC (Roll Tailored Client).
Baskurs NAV 2017 webbklient Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i NAV 2017 webbklient. NAV 2017 Webbklient har ett annorlunda användargränssnitt via en webbläsare som tex Edge eller Internet Explorer. Andra webbläsare kan gå bra, men klienten är utvecklad av Microsoft för Microsoft webbläsare.
Baskurs NAV 2018 Baskunskap Manual Subscription Grundläggande funktionalitet och navigering i NAV 2018 för att göra din vardag lite lättare. Detta är inte enbart en nybörjarmanual utan se den som en hjälp även längre fram. NAV 2018 har det rollbaserade användargränssnittet RTC (Roll Tailored Client). Här finns basmanual både för windowsklienten och webbklienten.
Behörigheter & Inloggnings-ID System Manual Subscription Liten snabb inblick i hur du skapar en ny behörighetsroll och hur du lägger upp ett nytt användar ID och tilldelar behörigheterna till den nyanställde.
Behörighetsproblem System Support Subscription Jag får följande felmeddelande. "Du har inte behörighet att..." osv där det ofta står tabell si och så. Vad gör man åt det?
Belopp Negativt / Positivt Ekonomi Support Subscription Detta felmeddelande "Belopp måste vara positivt i Redovisningsjournalrad Mallnamn för journal="xxx", Journalnamn="xxx", Radnr="xxx"." eller "Belopp måste vara negativt i Redovisningsjournalrad Mallnamn för journal="xxx", Journalnamn="xxx", Radnr="xxx"." är vanligt förekommande när man skall bokföra inbetalningsjournal eller utbetalningsjournal. Speciellt vid korrigering av reskontraposter eller andra specialbokningar.
Betalningspåminnelser Ekonomi Manual Subscription Här går jag inte igenom de inställningsmöjligheter som finns utan är endast en snabb guide kring hur du skapar ett betalningspåminnelseförslag och skriver ut påminnelserna.
Betalningspåminnelser inkl. inställningar Ekonomi Manual Subscription Vilka inställningar som krävs och hur du använder betalningspåminnelser i Navision.
Betalningstolerans Ekonomi Tips & trix Subscription Händer det ibland att kunder gör inbetalningar med annat belopp så att fakturan ligger kvar som öppen i reskontran? Det finns en inställning där Navision automatiskt kan kontera bort mindre differenser för både leverantörs- och kundfakturor när journal bokförs. Bekvämt även för de företag som har aktiverat inställning för fakturaavrundning.
Betalningsvillkor Ekonomi Manual Subscription Var du lägger in betalningsvillkor och översätter texten som kommer ut på order och fakturor.
Blåmarkera rader Baskunskap Tips & trix Subscription Precis som i Excel kan du blåmarkera rader i Navision på olika sätt. Oftast är det just när man skall klipp och klistra rader till Excel, men ibland så behöver man även blåmarkera i Navision för att tex ta bort rader eller markera rader för andra funktioner. Här är de vanligaste sätten i alla fall.
Bokföringsdatum Ekonomi Support Subscription Jag får följande felmeddelande när jag skall bokföra i Navision. "Bokföringsdatum är inte i ditt tillåtna intervall..." osv beroende på vad du skall bokföra. Varför? Vad gör man åt det?
Bokföringsdatum Ekonomi Video Subscription Jag får felmeddelande "Bokföringsdatum är inte inom tillåtet intervall" i Microsoft Dynamics NAV. Varför då? Var ändrar man? Skall man verkligen tillåta bokföring med retroaktivt datum?
Bokföringsmallar Ekonomi Manual Subscription Alla som har Microsoft Dynamics NAV (Navision) får i implementationsfasen hjälp med diverse bokföringsmallar. I första hand kommer man i kontakt med generell rörelsebokföringsmall, moms rörelsebokföringsmall, produktbokföringsmall, moms produktbokföringsmall, kundbokföringsmall, leverantörsbokföringsmall och lagerbokföringsmall, MEN vad sjuttsingen är de till för??? Hur fungerar de??? I systemet finns många olika bokföringsmallar i alla moduler och när man väl kommer på hur det är tänkt så blir allt logiskt. Det kan ibland ta sin tid att få kläm på dem, även för en NAV konsult. Denna guide är gjord i Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, men principen gäller samma för alla gamla hederliga klassiska Navision-versioner.
Bokföringsorder Ekonomi Manual Subscription Hur du gör en bokföringsorder / kontering via redovisningsjournal.
Bokföringsperioder Ekonomi Manual Subscription Hur du uppdaterar bokföringsperioder, dvs avslutar år och upprättar år i Navision.
Bokföringsperioder Ekonomi Tips & trix Subscription Här går vi igenom några av de saker som du behöver göra och tänka på när räkenskapsåret tar slut. Till skillnad från många andra redovisningsprogram så rullar Navision på utan att ta hänsyn till nytt år om du inte går in och säger till den dumma datorn vad som gäller.
Budget Ekonomi Manual Subscription Hur du skapar en redovisningsbudget med eller utan dimensioner (kostnadsställen) i Navision och hur du exporterar/importerar till och från Excel.
Budget (artiklar) Försäljning Manual Subscription Hur du lägger in budget under Analys och rapporter i Försäljning både med pengar och i antal. Dvs per Artikel i detta fall.
Budget (dimension) Försäljning Manual Subscription Hur du lägger in budget under Analys och rapporter i Försäljning både med pengar och i antal. Dvs per dimensionsvärde som tex Avdelning, Kundgrupp, Bransch, Säljare eller Artikelgrupp.
Budget (kunder) Försäljning Manual Subscription Hur du lägger in budget under Analys och rapporter i Försäljning både med pengar och i antal. Dvs per kund eller kundgrupp i detta fall.
Datumfilter Baskunskap Tips & trix Subscription Du behöver inte skriva datum till punkt och pricka när du skall skriva ut rapporter eller sätta ett intervall i ett fönster. Läs här hur du snabbar upp dina datumtryckningar.
Dialogruta Ej bokfört dokument Försäljning Tips & trix Subscription Så här får du bort den irriterande dialogrutan i NAV 2017 när du tittat på en order och sedan stänger orderfönstret.
Dimension (ogiltig) Ekonomi Support Subscription Felmeddelande "Dimensionerna använda i xxx, radnr xxx, är ogiltiga. Välj Dimensionsvärdekod för Dimensionskod XXX (AVDELNING / OBJEKT) till Redovisningskonto xxxx.." kan förekomma när du skall bokföra tex en order, faktura, journal eller batchjobb mm.
Dimension (skapa ny) Ekonomi Support Subscription Hur du lägger till en ny kostnadsställekod / dimensionsvärdekod under tex Avdelning / Objekt eller annan dimension.
Direktbokföring Ekonomi Support Subscription Jag får följande felmeddelande när jag skall bokföra på ett konto. "Direktbokföring måste vara Ja i Redovisningskonto xxxx." Vaddå direktbokföring? Måste vara Ja???
Direktleverans Försäljning Manual Subscription Händer det ibland att ni skickar material direkt från leverantörens fabrik till kund utan att passera lager? Då kan du använda funktionaliteten för direktleveranser.
Dokumentdatum Ekonomi Tips & trix Subscription Ibland hinner man inte med att t.ex. fakturera kund när man skulle, men vill ändå bokföra på ett retroaktivt datum utan att påverka det som kunden ser. Eventuellt kan situationer uppstå kring årsskifte där man vill separera bokföringsdatum i redovisningen från dokumentdatum på faktura och beräknat förfallodatum. Så här kan du göra för att styra datumen vid fakturering.
E-postfaktura Försäljning Manual Public From Microsoft Dynamics NAV 2015 finns möjlighet att E-posta orderbekräftelse, faktura, kreditnota, betalningspåminnelse och räntefaktura inklusive ämne, brödtext och bifogad pdf som standard. Aktuell E-postadress hämtas från kundkort respektive leverantörskort. Den nya funktionen kan vi kalla "Enkel E-posthantering i NAV 2015". Jämfört med tidigare funktionalitet att skicka som e-postbilaga i html-format eller varianten att spara som pdf så är det ett litet kliv framåt när man som användare snabbt vill få iväg ett dokument som bifogad pdf. E-postNAV2015.pdf
Excel (export) System Tips & trix Subscription Alla rapporter och dokument kan exporteras till Excel med ett litet handhavande. Resultatet är lite varierande, men du slipper i alla fall att stansa siffrorna manuellt.
Excel (summeringsproblem) Win 7 System Support Subscription Jag kan inte summera i Excel när jag har klipp och klistrat från Navision / Microsoft Dynamics NAV. (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8). Gäller alltså både både classic Navision och senare RTC version som tex NAV 2016 osv där det finns tal med tusentalsavgränsare som spökar.
Excel (summeringsproblem) Win XP System Support Public Jag kan inte summera i Excel när jag har klipp och klistrat från Navision. (Windows XP) Summering WinXP Classic / RTC.pdf
Fakturarabatt Försäljning Manual Subscription Hur du kan använda fakturarabatter och tvärtom, dvs fakturaavgift eller fraktavgift/porto om tex försäljningsordern understiger ett visst belopp.
Filter Baskunskap Tips & trix Subscription Du vet vad du vill ha ut från Navision, men hur skall man sätta sina filter / urval? Här får du exempel på de vanligaste begreppen.
Filter (blankt fönster) System Support Subscription Jag kan inte hitta det jag söker. Fönstret är tomt eller rapporten blir grå när jag förhandsgranskar. Varför?
Filter Fnutt Fnutt (blank) Baskunskap Manual Subscription Hur man i Microsoft Dynamics NAV kan filtrera fram tex alla kunder som saknar Betalningspåminnelsekod eller annat värde.
Filterguide Baskunskap Support Subscription En lite större lathund kring filtersättning / kriterier / urval som du kan använda när du står i ett fönster eller skall skriva ut en rapport.
Funktion Baskunskap Support Subscription Vart tog Funktions-knappen vägen för att hämta inleveranser, ångra in-/utleverans, hämta standardjournal, skapa inköpsförslag, hämta direktleveranser, artikelspårning, kopiera dokument och alla andra tänkbara möjligheter i olika fönster?
Fönster på vift System Support Subscription Mitt fönster har försvunnit upp under menyn på något konstigt sätt så att jag inte kan komma åt det. Hur får jag ner det igen?
Förfallodatum Ekonomi Tips & trix Subscription Ibland ringer kunden och meddelar senare betalning (ganska snällt att göra) alternativt så har fel betalningsvillkor används vid fakturering. Den bokförda fakturan får vi inte ändra på pga bokföringslag, men för att kunden inte skall få en massa betalningspåminnelser eller en saftig räntefaktura så kan man ändra förfallodatum på själva kundreskontratransaktionen.
Förfallodatumsinfo Inköp Support Public Felmeddelande "Förfallodatumet för informationen kan inte vara tomt eller före dagens datum" när du försöker skapa bankfil för leverantörsbetalningar i NAV. Så här enkelt fixar du detta. Forfallodatumsinfo.pdf
Förskottsfakturering Kund Försäljning Manual Subscription Hur förskottsfakturerar kund, oavsett Navision-version och obegränsat antal förskottsfakturor per order (finns numer i standardfunktionalitet där du kan göra ett förskott per faktura).
Förskottsfakturering Leverantör Inköp Manual Subscription Hur du hanterar förskottsfakturor från leverantör, oavsett Navision-version och obegränsat antal förskottsfakturor per order (finns numer i standardfunktionalitet där du kan göra ett förskott per faktura).
Försäljningsorder Försäljning Manual Subscription Beskrivning av ett enkelt orderflöde om hur du skapar en ny order, bekräftar till kund, tar ut en plocklista / arbetsorder till lagret, utlevererar och skriver ut följesedel samt fakturerar den aktuella ordern.
Försäljningspris Försäljning Manual Subscription Hur du skapar försäljningspriser som kundunika priser eller kundprisgrupper (tex standardprislista och andra prislistor). Du också ange priserna per valuta, minimiantal, enheter och start-/slutdatum.
Försäljningsstatistik Försäljning Tips & trix Subscription Hur du får ut statistik som tex antal eller pengar per artikel och period eller säljare, eller säljare per artikelgrupp, kundgrupp mm. utan att behöva köra försäljningsrapporter.
Förväntad kostnadsbokföring Lagervärde Ekonomi Manual Subscription Vad innebär förväntad kostnad i lager och när och hur bokförs pengarna till redovisningen? Hur ser lagerkonteringarna ut med eller utan lager interimsbokningar / varor på väg?
Gamla Artiklar Lager Tips & trix Subscription Video med tips och trix kring hur du gör för att identifiera gamla artiklar som ligger och skräpar på lagret, det vill säga sk ?hyllvärmare?. Kan vara gott att säljarna vet vilka gamla partier som kan säljas ut till rabatterat pris eller liknande. Det kan också vara ett sätt för ekonomi att veta vilka artiklar som kan sänkas i värde via Omvärderingsjournal innan årsskiftet (för att exempelvis motsvara 3% inkurans).
Genvägar Baskunskap Tips & trix Public Visst hade det varit toppen om du hade just dina arbetsmoment och rapporter snabbt åtkomliga i vänsterkant utan att designa om hela Navigeringsrutan för alla användare? Jag vet att det finns martyrer som gärna klickar sig fram och tillbaka genom menyerna (av flera anledningar), men att snabbt komma åt ett menyval för dagliga arbetsuppgifter skall inte behöva kräva flera klick än ett. Genvagar.pdf
GenvagarRtc.pdf
Grått fönster System Support Subscription Huvudmenyn är borta. Kommer inte in i Navision. Startfönstret är helt grått.
Hitta Inleverans Utleverans Faktura Order Försäljning Manual Subscription Hur du hittar Utleveranser från Bokförd faktura eller faktura från Bokförd utleverans samt Inleveranser från Bokförd inköpsfaktura respektive faktura från Bokförda inleveranser, dvs inklusive försäljningsordernr och inköpsordernr som du hittar på respektive in-/utleverans.
Hyresfaktura Ekonomi Manual Public Hur du bokför en hyresfaktura inklusive periodisering 3 månader och fördelning på olika avdelningskoder samt med orealiserad moms, vilken realiseras vid betalning till leverantören / fastighetsägaren. Hyresfaktura Classic.pdf
Hyresfaktura RTC.pdf
Hämta inleverans Inköp Manual Subscription Hur du gör för att hämta inleveranser till inköpsfaktura.
Importera fob System Manual Subscription Manual om hur du lägger in programändringar som kommer från din Navisionleverantör / NAV partner.
Importera licens System Manual Subscription Manual om hur du lägger in en ny Navisionlicens som kommer från din Navisionleverantör / NAV partner.
Importmoms 2015 Ekonomi Manual Subscription Från och med 1 januari 2015 skall importmoms redovisas och betalas till Skatteverket istället för till Tullverket om du är momsregistrerad i Sverige. I denna manual får du förslag på hur du kan lösa det i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision) så att det kommer med snyggt på momsrapporten.
Ingående balanser Ekonomi Manual Subscription Hur du lägger in IB i huvudboken, kund- och leverantörsreskontra samt lager.
Inköpsfaktura Inköp Video Subscription Hur du hämtar in samma/senaste kontering som förra gången för leverantören när du registrerar inköpsfakturor i Microsoft Dynamics NAV 2015 inkl. SweBase-paketet.
Inköpsfaktura (artiklar) Inköp Manual Subscription Hur du bokför en inköpsfaktura med material, dvs varor / artiklar. Om du får en leverantörsfaktura som avser ett antal olika inköpsorder så går det inte att bokföra faktura från en enskild order utan du måste följa ett annat flöde som lyckligtvis är väldigt likt ert vanliga sätt att bokföra övriga fakturor.
Inköpsfaktura (konto) Inköp Manual Subscription Hur du bokför vanliga kostnadsfakturor som tex en telefonfaktura och vad du skall tänka på när det gäller konteringar, moms och annat som är bra att känna till när man bokför i ett integrerat affärssystem med bokföringsmallar som kan vara svårt att få kläm på när man är ny.
Inköpsförslag Inköp Manual Subscription Som inköpare sparar man oerhört mycket tid på att använda inköpsförslag i NAV där man i princip bara anger enkel inställning på artikelkorten med beställningspunkt och beställningsantal och sedan ger förslaget en indikation på vad som behöver köpas hem beroende på lagerantal, inneliggande försäljningsorder/inköpsorder och datum i första hand. Givetvis finns stöd för mer komplexa scenarion med hanteringstider, prognoser, beställningscykler, partistorlekar och planeringsförslag i produktion, men i denna manual håller vi det enkelt.
Inköpsorder Inköp Manual Subscription Beskrivning av ett enkelt orderflöde om hur du skapar en ny order, skriver ut och sen bokför inleverans när materialet kommer hem till lagret. Inköpsfakturaflödet beskrivs i separata manualer beroende på om de är vanliga kostnadsfakturor eller materialfakturor.
Inleverans (backa) Inköp Support Subscription Från och med Navision version 3.60 så är det möjligt att backa en ut-/inleverans om något har gått fel som tex antal, valutakod, kundnr osv. Du slipper då att fakturera / kreditera som man var tvungen att göra förr. Samma funktion ?Återställ inleverans? finns i inköp, men då med en liten brasklapp givetvis. Så här backar du smidigast.
Intrastatrapportering Ekonomi Manual Subscription Om ert företag motsvarar vissa kriterier så krävs att ni rapporterar Intrastat, dvs in- och utförsel av varor inom EU. Så här gör du för att få fram dina siffror som skall till Statistiska Centralbyrån (SCB).
Inventering Lager Manual Subscription Manual kring hur du kan jämföra ditt riktiga lagerantal för varje artikel med det antal som står på respektive artikelkort i Navision och bokför negativa/positiva inventeringsjusteringar samt mycket annat som man måste tänka på. Det är inte ovanligt med den årliga supportfrågan "Hur var det nu man skulle göra inventeringen igen?", vilket är svårt att förklara på 5 minuter per telefon.
Kassaflöde Ekonomi Manual Subscription Tidigare var det inte enkelt med likviditetsrapporter i NAV. Via tex kontouppställning så kunde man göra en rapport med faktiska siffror från kontoplanen inklusive bankkonton, lån, kundfodringar och leverantörsskulder. Man kunde också sätta fasta belopp på sådant man visste skulle komma i aktuell period som kontinuerlig kostnad eller extra intäkt, men du fick inte med dig kommande kostnader eller intäkter från försäljnings- och inköpsorder, obokade redovisningsjournaler mm för respektive period framåt i tiden. Likviditetsfönstret visar förvisso öppna kund och leverantörsfakturor per period, men är inte heller heltäckande. Funktionen Kassaflöde from NAV 2013 hjälper dig att se ert cashflow flera perioder framåt i tiden baserat på aktuella data som finns i systemet.
Kolumnrubriker Baskunskap Tips & trix Subscription Känner du igen att du ibland bläddrar höger/vänster, fram och tillbaka för att du inte hittar rätt kolumn bara för att kolumnrubrikerna är så långa så att du inte ser hela namnet? Det går att fixa med ett några enkla drag/klick med musen!
Kontoanalys Ekonomi Tips & trix Public Nya användare frågar ofta efter kontoanalys, verifikationslista, grundbok eller huvudbok. De är vana vid att skriva ut en rapport när de vill analysera en bokning/verifikat för att se vilka konton och belopp som bokfördes. Ibland är det felsökning som gäller men ganska ofta vill man se hur det bokfördes sist för att sedan göra ny likadan bokning ett år senare eller liknande. I startutbildningarna visas ofta lite snabbt den käcka analysera-knappen, men tillkommande anställda får sällan denna information. I detta tips visas några grundläggande exempel. Kontoanalys.pdf
Kontouppställning Ekonomi Manual Subscription Är du i behov av alternativa rapporter till Balansrapport och Resultatrapport? Via kontouppställning kan du skapa rapporter med vilka konton du vill samt lägga till egna formler och summeringar, dimensionsfilter eller jämförelseperioder. Du kan också översätta eller döpa om raderna till vad du vill, klumpa ihop kontogrupper, få fördelning i % osv. Det är ganska vanligt med moderbolagsrapporter i alternativ rapporteringsvaluta samt tex likviditetsrapporter, men även jämförelser budget / utfall med samma period föregående år eller flera år. Översikt och export till Excel gör att du slipper skriva ut allt på papper. Din fantasi sätter begränsningen helt enkelt.
Kopiera (ovan rads värde) Baskunskap Tips & trix Subscription Tips om hur du mha funktionstangenten F8 kan kopiera ovanstående text och sedan använda F2 för att redigera i texten som är blåmarkerad utan att skriva om hela harangen eller sträcka dig efter musen.
Kopiera Order Baskunskap Tips & trix Public Om en kund vill beställa samma som sist så kan du kopiera en tidigare bokförd faktura. Detta är en nyttig funktion som också fungerar om du skall göra en kreditnota för en faktura eller kopiera från annan order eller offert mm (tom från annan kund). Kopieringsmöjligheten kan användas i både försäljning och inköp. KopieraOrder.pdf
KopieraOrderRtc.pdf
Koppla kundreskontraposter Ekonomi Manual Subscription Hur du kopplar och kopplar loss öppna eller stängda kundreskontratransaktioner som tex faktura, betalningar, kreditnotor mm.
Koppla leverantörsreskontraposter Ekonomi Manual Subscription Hur du kopplar och kopplar bort öppna eller stängda fakturor, betalningar, kreditnotor mm i leverantörsreskontratransaktioner.
Kortkommandon Baskunskap Support Subscription Eftersom NAV 2009 RTC är ett helt nytt användargränssnitt så har Microsoft skapat nya kortkommandon som skiljer sig från tidigare classic versioner.
Kreditnota Försäljning Manual Subscription Hur du skapar en kreditnota i försäljning och vad du skall tänka på vad gäller automatisk koppling till den ursprungliga fakturan.
Kreditnota Inköp Manual Subscription Hur du skapar en inköpskreditnota.
Kreditnota (art.pris.just) Inköp Manual Subscription Visst händer det att leverantören debiterar fel pris på en artikel ibland? Istället för omständiga kreditnotor med artiklar eller kontering med redovisningskonto (som inte korrigerar artikelns lagervärde) så kan du göra din kreditnota på detta vis. Reskontra, lagervärde, redovisning och försäljningsstatistik blir rätt i ett och samma svep. Motsvarande kan göras på en försäljningskreditnota.
Kund (skapa ny) Försäljning Manual Subscription Manual om hur du skapar en ny kund och vad du skall tänka på samt vilka fält som existerar på kund även om de inte syns.
Kundinbetalningar Ekonomi Manual Subscription Hur du gör kundinbetalningar i SEK, dvs BVA (basvaluta).
Kundinbetalningar valuta Ekonomi Manual Subscription Hur du gör kundinbetalningar i valuta (tex EUR, USD osv).
Kundkontoutdrag Ekonomi Manual Public I Sverige är det vanligast att skriva ut Kundreskontralista och sen eventuellt också generera Betalningspåminnelser och Räntefakturor för de som är dåliga betalare. Utomlands jobbar man istället mycket med Kontoutdrag till kund (ungefär som vi brukade få från banken varje månad innan internetbanken och det sk papperslösa samhället). Kontoutdrag är inte så tokigt att använda då och då eller generellt för alla kunder beroende på bransch och vilken relation man har till sina kunder. Så här gör du kontoutdrag för en eller flera kunder. Alternativet att kopiera reskontratransaktioner till Excel hoppar vi, men det är ju också en möjlighet för intern kontroll eller snabb kundkommunikation. Kundkontoutdrag.pdf
Kundkontoutdrag_Rtc.pdf
Kundmall Försäljning Tips & trix Public Önskar du ibland kopiera en befintlig kund eller använda en schablon för att slippa stansa allt från scratch när du skall lägga in en ny kund? I SweBase finns sk mallkund och det fungerar bra, men risken är att man glömmer att byta tex Generell rörelsebokföringsmall för en utländsk kund eller liknande när det endast finns en mallkund som hämtas per automatik vid nyregistrering. Då blir det förstås följdfel av olika slag med allt från momsrapport till språk på utskrift mm. Något som är tydligt hos många företag är inkonsekvens i kund, leverantörs och artikelregister. Anledning kan vara inlästa data från tidigare system, olika personer som registrerar, okunskap eller tidsbrist vid registrering. Här kommer exempel på hur du istället kan använda multipla kundmallar som hjälp vid registrering. Kundmall classic.pdf
Kundmall rtc.pdf
Kundreskontra FAQ Ekonomi Support Subscription Vanligt förekommande frågor och svar kring kundreskontra.
Köphistorik Försäljning Tips & trix Subscription Visst är det ofta som man snabbt behöver se vad kunden betalade sist? Speciellt när man sitter med kunden per telefon? Motsvarande finns om man vill se senaste inköpspriserna när man skapar en inköpsorder.
Lagerkontering Lager Manual Subscription Hur bokförs artiklarna i lager? När och hur konteras det i redovisningen?
Lagerställe Lager Tips & trix Subscription Det går alldeles utmärkt att ha virtuella lagerställen i NAV, fast ofta är de samtidigt fysiska lagerplatser i verkligheten på ett eller annat sätt. Det kan vara demolager där säljarna har visningsexemplar i sina bilar, konsignationslager hos kund eller reklamationslager där trasiga varor ligger i ett eget hörn på lagret inför kontroll och eventuell retur till leverantören.
LB bunt Ekonomi Video Subscription Hur du tar bort en leverantörsfaktura/betalning från bankfil/LB girojournal/LB bunt innan du laddat upp bankfilen från NAV till banken.
Leasing moms Ekonomi Tips & trix Subscription Hur du kan lägga upp egen Moms Produktbokföringsmall för Leasing moms i Microsoft Dynamics NAV.
Leveransvillkor Ekonomi Manual Subscription Var du lägger in leveransvillkor för både försäljning och inköp samt hur du översätter texten som kommer ut på order och fakturor.
Leverantör (skapa ny) Inköp Manual Subscription Hur du skapar en ny leverantör i Navision och vilken info som kan vara bra att fylla i (generellt sett).
Leverantörsbetalningar Ekonomi Manual Subscription Hur du gör leverantörsbetalningar av inköpsfakturor via en LB-rutin, dvs hur du först skapar ett utbetalningsförslag, skriver ut ett utbetalningsunderlag och sen skapar en fil som du kan ladda upp eller skicka till banken. När fakturorna är betalda överförs dessa enkelt från LB Girojournal / LB Bunt för vidare bokföring inkl. tex valutavinst eller förlust mm. (SEK, dvs BVA eller valutor som EUR, USD mfl). Nu finns även manual för NAV 2016 med den nya LB-rutinen i SweBase.
Leverantörsbetalningar FAQ Ekonomi Support Subscription Vanligt förekommande frågor och svar kring leverantörsreskontra och betalningar till leverantör.
Leverantörsfaktura delbetalning Ekonomi Manual Subscription Hur du delbetalar till leverantör oavsett Navision-version, dvs manuella delbetalningar och inte standardfunktionaliteten i senare version som endast kan göra en delbetalning per faktura och ej heller Base- funktionaliteten kring delbetalningar.
Leverantörsmall Inköp Tips & trix Subscription Önskar du ibland kopiera en befintlig leverantör eller använda en schablon för att slippa stansa allt från scratch när du skall lägga in en ny leverantör? I SweBase finns sk mallleverantör och det fungerar bra, men risken är att man glömmer att byta tex Generell rörelsebokföringsmall för en utländsk leverantör eller liknande när det endast finns en mallleverantör som hämtas per automatik vid nyregistrering. Då blir det förstås följdfel av olika slag med allt från momsrapport till språk på utskrift mm. Något som är tydligt hos många företag är inkonsekvens i kund, leverantörs och artikelregister. Anledning kan vara inlästa data från tidigare system, olika personer som registrerar, okunskap eller tidsbrist vid registrering. Här kommer exempel på hur du istället kan använda multipla leverantörmallar som hjälp vid registrering.
Leverantörsreskontra & Kundreskontra Ekonomi Manual Subscription Stor manual om hur du sköter kundreskontra och leverantörsreskontra med in/utbetalningar, rapporter, avstämningar, kopplingar, kreditnotor, rättningar mm.
Lookup (F6) Baskunskap Tips & trix Subscription Det finns sk Lookup-fält och Drill-Down fält runt om i Navision. Ofta sträcker sig den vanliga användaren efter musen för att klicka på den lilla svarta pilen för att komma in bakom. Det behöver du inte alls göra!
Mailutskick Försäljning Tips & trix Subscription Så här enkelt kan du göra ett mailutskick genom att kopiera kunders eller kontakters e-postadresser från Navision till Excel och sedan vidare till Outlook för att skicka tex ett julkort, erbjudande, informationsmail mm.
Matriks Automate - Epostmallar AddOn Manual Public Hur du gör e-postmallar för Matriks Automate Navision AddOn. E-postmallar Classic.pdf
Matriks Automate - Epostmottagare AddOn Manual Public Hur du säkerställer vem som skall få vad när det rasslar iväg mail från Navision. Givetvis det omvända också vid inkommande mail. E-postmottagare Classic.pdf
Matriks Automate - Exempel AddOn Manual Public Praktiska exempel på hur det funkar i verkligheten med denna Matriks Automate Navision AddOn. Exempel Classic.pdf
Matriks Automate - Inställningar AddOn Manual Public Förslag på enkel form av inställningar. OBS! Ersätter inte på något vis Matriks egna "Matriks Automate Installation Guide" som rekommenderas när ni skall parametersätta. Installningar Classic.pdf
Matriks Automate - Massutskick AddOn Manual Public Hur du enkelt kan skicka julkort, prislistor, reklam, information mm till dina kontakter via e-post. Massutskick Classic.pdf
Matriks Automate - Ärendehantering AddOn Manual Public Nja, det kanske är att ta i med att kalla det ärendehantering, men mailkorrespondensen sparas och utgående och inkommande mail matchas med tidigare mail eller kund / kontakt / leverantör, sk Notifications som finns även i andra system och mailprogram för bättre överblick / mailtråd. Arendehantering Classic.pdf
Matriks Doc - Brevmallar AddOn Manual Public Hur du använder en brevmall via kundkortet. Brevmallar Classic.pdf
Matriks Doc - Importera dokument AddOn Manual Public Hur du importerar filer som tex word, excel, pdf, jpg mfl. till kund, artikel, leverantör, offert, order mm. Importera dokument Classic.pdf
Matriks Doc - Inställningar AddOn Manual Public Hur du gör de få inställningar som krävs. Installningar Classic.pdf
Matriks Doc - Scanning AddOn Manual Public Hur du kan använda Matriks Doc för att importera och koppla inscannade leverantörsfakturor till respektive bokförd faktura i Navision så att du i ett senare skede slipper att leta i pärmar när du skall titta på leverantörens originalfaktura (simpel variant, ej att jämföra med full scanningslösning). Scanning Classic.pdf
Matriks Doc - Skapa brevmall AddOn Manual Public Hur du skapar en brevmall i Word som kan användas via kundkortet (andra mallar kan också göras). Skapa brevmall Classic.pdf
Memnon Apport Frakthantering AddOn Manual Public Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision). Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat sitt affärssystem med Memnon Apport transportadministrationssystem (TA system). Modulen stöder bokning och leverans av gods och postpaket för de flesta speditörer inklusive fraktetiketter, farligt gods, mottagarfrakt, avisering, kollispårning mm. direkt från tex försäljningsorder, utleverans, returorder eller inköp. MemnonApport2009R2Classic.pdf
MemnonApport2009R2Rtc.pdf
Menyhopp Baskunskap Tips & trix Subscription När version 4.0 kom med de nya "Outlook-menyerna" så var det många som reagerade på att man hoppade tillbaka till tidigare menyval om man tex förhandsgranskade en rapport och sedan tryckte Esc. För att skriva ut rapporten så fick man mödosamt bläddra sig dit igen. Avhjälps med en enkel liten personlig inställning i menyn.
Miniräknare Baskunskap Tips & trix Subscription Sträck dig inte efter minräknaren när du bara skall summera lite antal i antalskolumnen eller om du skall dra av lite rabatt på priset. Det finns ett enkelt knep i Navision.
Momskontering Ekonomi Manual Public Redovisningsfolk har ofta en förkärlek att kontera ingående moms manuellt på inköpsfaktura eller i en redovisningsjournal. Givetvis är det en ryggsäck från tidigare system och arbetsplatser. I princip är det helt ok OM man har tänkt hela vägen från ruta 1 till momsrapporten (så att det inte saknas belopp för viss typ av moms med kontosummering eller momstranssummering och för olika scenarion som diverse momssatser, nationell, omvänd EU-moms, export, tjänstemoms, byggmoms, skrotmoms, orealiserad moms osv i både försäljning och inköp). Vissa verksamheter har även andra specialare att tänka på som försäljning till privatperson i EU alternativt bolag med inaktiva VAT nr eller försäljning till svenskt företag med internationell sjöfart, flygplatser mm. I slutänden är det ändå bäst att låta Navision sköta momsen via sk momsmallar och momstransaktioner även om det låter krångligt. Annars tvingas du ha massvis med olika momskonton i kontoplanen för att kunna skilja momsen åt vid rapportering och avstämning. Har du bara ingående moms konto tex 2640, 2615 och 2645 så är det helt omöjligt att särskilja till exempel tjänstemoms vid EU-inköp om du inte använder momsmallar. I denna manual finns tips på hur momsen kan hanteras på faktura och i en journal. Momskontering.pdf
Momskontering Rtc.pdf
Momsrapport Ekonomi Manual Subscription Hur du skriver ut en momsrapport samt litet tips om felsökning om siffrorna inte stämmer eller om det är besvärligt att göra din momsavstämning. Notera att momsrapporten inte måste ha ett till ett förhållande med din kontoplan. Det är tom så att Navision sällan har det pga de underbara momsmallarna.
Momsrapport (exempel) Ekonomi Manual Subscription Exempel på hur uppsättningen av en momsrapport skulle kunna se ut hos er med deklarationsrad si och så för rapportering till skatteverket. Dvs detta är ett Excelblad med inställningarna som krävs för att få ut en momsrapport. Notera att just ert företag kan behöva justera den efter era förutsättningar.
NAV for Dummies Baskunskap Video Subscription Enkel översikt / introduktion i NAV för nybörjare. Ersätter inte en fullskalig grundkurs.
Nummerserie Ekonomi Manual Subscription Hur du gör för att ändra nr-serie i NAV. Det kan vara verifikationsnr, fakturanr, kundnr eller vilken nr-serie som helst.
Orderrader Försäljning Video Subscription Hur du gör för att få in fler rader på försäljningsorder, inköpsorder, faktura, inköpsfaktura mm när du jobbar i Microsoft Dynamics NAV 2015 tex (RTC användargränssnitt).
Periodisering Ekonomi Manual Subscription Hur du gör för att periodisera, dvs fördela ett intäkts eller kostnadsbelopp över en viss tid. Tex hyra som skall splittas ut på 3 månader framåt eller ett årsavtal som skall delas upp på 12 månader from ett visst startdatum skilt från bokföringsdatum på själva fakturan.
Periodiseringar NAV 2016 Ekonomi Manual Subscription From NAV 2016 så har Microsoft lagt till ny funktionalitet för periodiseringar istället för den tidigare lokala SE-version som vi är vana vid (sk Deferrals). I mångt och mycket är det inte så stora skillnader och syftet är att fördela intäkter (tex supportavtal, serviceavtal) eller kostnader (tex hyra, försäkringar) över en period som skiljer sig från bokföringsdatum på försäljningsfaktura, inköpsfaktura eller via redovisningsjournal. Det finns rapporter för att se vad som är periodiserat tom visst datum och kvarstående belopp. Revisorn begär alltid dessa rapporter vid årsbokslut.
Periodiska aktiviteter Ekonomi Tips & trix Subscription Tips om vad som behöver göras i Navision och när. Givetvis finns fler periodiska aktiviteter och batchjobb som kan göras, men gör du dessa så kan du vara trygg med ditt affärssystem.
Produktionskalender Produktion Support Subscription Varje år glömmer många företag att uppdatera sina produktionskalendrar för nästkommande år. Detta gäller då Maskingrupper och Produktionsgrupper. Effekten blir att när man lägger ny produktionsorder i november för produktion i januari så hamnar kapacitet och produktionsorder på den 31:e december (eftersom det inte finns kalender för januari). Så här gör du för att uppdatera / beräkna kalendern.
Radrabatt Försäljning Manual Subscription Hur du kan använda radrabatter, dvs artikelrabatter (i första hand) där du kan styra så att olika kunder (Kundrabattgrupper) får olika rabatter på artikelpriserna. Du kan också skapa flera Artikelrabattgrupper vilket då gör att du kan differentiera så att en kund får olika rabatter på olika produktsortiment.
Rapid Start System Video Subscription En kort video på hur du kan använda Rapid Start i NAV 2013 R2, NAV 2015, NAV 2016, NAV 2017 eller senare för att exportera data till Excel som tex kunder, transaktioner mm, men även importera basdata eller tex nya prislistor alternativt massuppdatera befintlig information.
Rapportdesign System Manual Subscription Denna guide är en lättare handledning om hur du kan ändra text, fält och kolumner mm i olika rapporter och dokument (som tex faktura, orderbekräftelse mm).
Rapporter System Tips & trix Subscription Ibland vill du kanske skapa lite snabbare åtkomst till de rapporter som du använder ofta. Det går att göra i alla versioner av Microsoft Dynamics NAV.
Redovisningsjournal Ekonomi Video Subscription Video på hur du gör en bokföringsorder via Redovisningsjournal.
Redovisningskonto (skapa nytt) Ekonomi Manual Subscription Hur du lägger in ett nytt redovisningskonto i kontoplanen och vad du skall tänka på.
Rensa reskontra Ekonomi Tips & trix Subscription Alla som jobbar med kundreskontra och leverantörsreskontra vet att det blir lite slattar ibland vare sig man vill det eller inte och det kan vara irriterande att se hur de ackumuleras i reskontralistorna. Det kan vara småbelopp som skiljer vid in- eller utbetalningar, men det kan också vara hyfsat större summor vid felbetalningar som aldrig klarats upp av olika skäl. Tyvärr förekommer det då och då kundförluster eller tom leverantörsvinster, fast det senare är förstås ovanligt. Hur gör man enklast för att boka bort dem? I detta tips föreslås enkla knep där man också utan problem får med momsen enligt skolboken vid de fall det är tillämpligt och då specifikt vid bortbokning av kundförluster där man helst vill få tillbaka betald moms även om den ursprungliga kundfordringen bokfördes för ett eller två år sedan. Manuella bokföringsorder korrigerar inte både reskontra och momstransaktioner vilket kan ställa till det senare vid avstämningar och momsrapport.
Räntefaktura Ekonomi Manual Subscription Här går jag inte igenom de inställningsmöjligheter som finns utan är endast en snabb guide kring hur du skapar ett räntefakturaförslag och skriver ut fakturorna.
Räntefaktura inkl. inställningar Ekonomi Manual Subscription Vilka inställningar som krävs för att köra räntefakturor och hur du skapar räntefakturor i Navision.
Saldo per Period Ekonomi Tips & trix Subscription Ibland vill man se nettoförändring eller ackumulerat saldo kolumnvis för balanskonton eller resultatkonton där kolumnerna kan vara dag, vecka, månad, kvartal eller år för att få en snabb överblick och kunna jämföra perioder eller visualisera saldoförändringar. Givetvis kan man använda Kontouppställning eller Analys per Dimension, men det finns ett himla bra standardformulär via kontoplanen som är hur användbart som helst!
SIE-export Ekonomi Support Public Hur du gör en SIE-export (tex SIE4-fil) från Navision och skickar den till din revisor (dvs en textfil med era huvudbokstransaktioner för en viss period). SIE-export Classic.pdf
SIE-ExportRtc.pdf
Snabbhopp (Shift+F5) Baskunskap Tips & trix Subscription Brukar du ibland gå ur order, gå till kundkortet, söka kunden (via lista), titta på det du ville kolla för att slutligen backa ur och gå tillbaka till ordern? Det finns ett smidigare sätt!
Sorteringsordning Baskunskap Tips & trix Subscription Ibland vill man frångå ordinarie sorteringsordning på kund, leverantör, artikel eller något annat. Normalt sorterar sig Navision i alfanumerisk nr-ordning, men varje användare kan alltså välja annan tillgänglig sorteringsnyckel för egen del.
Specialorder Försäljning Manual Subscription Visste du att det går att hantera kundspecifika order vid beställning till leverantör där det sen finns en koppling mellan inköpsordern och försäljningsordern? I detta fall menar jag inte en direktleverans från fabrik till kund utan en vanlig lagerbeställning. Vissa artiklar har ni kanske inte hemma normalt, men som ni levererar efter beställning. I en del fall tar ni hem dessa artiklar periodiskt för flera kunder och då kan det vara smart att se vem som skall ha vad redan vid inleverans på lagret (så ni slipper lägga på hyllan, kan packa om direkt osv).
Spill (overflow) System Support Subscription Detta felmeddelande om ?Spill (overflow) vid typkonvertering av Text till Text.? är ett av mina favoriter :) och det är sällan man ser det i standard Navision. Meddelandet kan också säga ?Text till Code? ibland.
Standardfilterkolumn Baskunskap Manual Subscription Standardfilterkolumn används vid registrering av tex order eller journal för att hitta rätt kund, leverantör, artikel, kontonummer mm. Du kan själv bestämma vilken kolumn som skall gälla vid aktuell sökning, men också sätta vilken du vill ha som default framöver.
Standardjournal Ekonomi Tips & trix Subscription Är minnet bra men kort? Är du helt enkelt lat och vill slippa stansa rader varje gång du skall göra en specifik bokföringsorder? Vill du känna full kontroll gentemot att använda Automatkonteringar / Periodiseringar? From senare versioner så finns nuförtiden standardjournaler som du kan definiera (med konton, belopp, beskrivningar, dimensionsvärden mm) och använda när du så önskar. Liknande finns på både kund och leverantör (för att hämta in fördefinierade order / fakturarader).
Startsida Baskunskap Manual Subscription Exempel på olika startsidor (rollcenter) när du loggar in i Microsoft Dynamics NAV rollbaserad klient (RTC, dvs Role Tailored Client) och hur du gör för att byta din roll.
Startsida Rollcenter Baskunskap Tips & trix Public Hur du gör för att snygga till din startsida (rollcenter) i Microsoft Dynamics NAV (RTC) där du kan ta bort onödiga länkar och lägga till menyval i vänsterkant osv.
SweBase manualer AddOn Manual Subscription Officiell NAV AddOn som de flesta Svenska NAV partners erbjuder sina kunder. Innehåller Svensk funktionalitet med tex Dokumenttexter och Leverantörsbetalningar (bankfiler i XML Sepa-format och tidigare traditionellt BG-format samt utlandsbetalningar UTLI, SISU, SPISU mfl), men i övrigt mycket smått och gott anpassat för den Svenska marknaden. SweBase grundare är Lars Stenmark och Dan Erngård på NAB Solutions. Notera att här inte finns alla versioner. Kontakta din NAV partner om du behöver mer specifik upplaga.
Sök & Ersätt (Ctrl+H) System Tips & trix Subscription I Navision finns "Sök & Ersätt" på samma sätt som i tex Word och Excel. Här visar jag några exempel på hur du kan göra. Detta moment kan ibland spara flera timmar eller dagar och är över på några minuter.
Söknamn Försäljning Tips & trix Subscription Kommer du inte ihåg kundnumret när du registrerar en ny order? Inte jag heller! Skriv istället första bokstäverna i namnet. Läs här vad du kan göra för att underlätta dina små grå.
Sökning Baskunskap Manual Subscription Hur du söker i en lista. I NAV 2009 RTC så söker man på ett helt annat sätt än i tidigare användarvy. När man skriver in sitt sökbegrepp i den lilla rutan "Ange filtervärde" ovanför listan så blir det en form av google-sökning. Sen kan du utöka med ytterligare filter/urval och även spara denna vy till menyn i vänsterkant för framtida användning.
Sökning (Ctrl+F) Baskunskap Tips & trix Subscription Tycker du att det blippar och blinkar när du söker och att det är segt? Får du ibland t.o.m en vit ruta och ett timglas? Får du ofta felmeddelande "Sökningen kunde inte hitta 'xxxxx'." Så här gör du.
Tangentbordsmall Baskunskap Tips & trix Subscription Tidigare fanns det tangentbordsmallar i papper som man tejpade fast för att se de vanligaste kortkommandona för F-tangenterna (F3, F4, F5, Shift+F5, Ctrl+F8 osv). Här får du veta hur du kan se dem inne i NAV istället. Helst vill man ju undvika att använda musen när man sitter och stansar uppgifter.
Test System Video Subscription Testvideo
Test System Manual Subscription Test
Tillåtna bokföringsdatum Ekonomi Manual Subscription För att inte anställda av misstag skall bokföra på fel månad eller år så behöver man begränsa vilka bokföringsdatum som skall vara tillåtna antingen för alla eller för några. Här ser du hur man gör.
Typ av bokföring Ekonomi Support Subscription Detta felmeddelande "Typ av bokföring får inte vara i Redovisningsjournalrad Mallnamn för journal="xxx", Journalnamn="xxx", Radnr="xxx"." är vanligt förekommande när man skall bokföra redovisningsjournal, inbetalningsjournal eller utbetalningsjournal. Speciellt vid nystart av Navision.
Utleverans (backa) Försäljning Tips & trix Subscription Från och med Navision version 3.60 så är det möjligt att backa en utleverans om något har gått fel som tex antal, valutakod, kundnr osv. Du slipper då att fakturera / kreditera som man var tvungen att göra förr. Samma funktion "Återställ inleverans" finns i inköp, men då med en liten brasklapp givetvis. Så här backar du smidigast.
Utskick Försäljning Tips & trix Subscription Visst är det med blandade känslor som man står inför ett utskick? Vare sig det är en reklamkampanj, erbjudande, öppet hus, jubileumsfirande, golfrunda, företagstidning, personaltidning, julkort, mässa, återkallelse av produkter eller annan form av fysiskt utskick till kunder, leverantörer, personal eller andra mottagare, så är det ibland roligt och spännande, men ofta också en himla massa slit och bök i kulisserna. Speciellt när man skall paketera, etikettera och frankera själv. Här är tips på hur du kan använda Navisions modul för Affärsstöd (Kontaktregister, Kundvård, CRM eller Marknadsföring eftersom kärt barn har många namn) för smidigare och kanske tom billigare hantering av era utskick.
Valutakurs Ekonomi Manual Subscription Hur du uppdaterar valutakurser i Navision.
Valutakurs (filterproblem) Ekonomi Support Subscription Felmeddelande ?Det finns inget Valutakurs i filtret. Filter: Valutakod: XXX, Startdatum: ??..??? kan förekomma när du skall registrera tex en order eller faktura och det är sällan man ser det i standard Navision.
Valutakursjustering Ekonomi Manual Subscription Om man har ett eller flera valutakonton på banken så behöver man med jämna mellanrum valutajustera det svenska värdet på motsvarande redovisningskonto i kontoplanen. Revisorn brukar kräva detta vid årsbokslut. Om ni använder Bankkonto-funktionaliteten i NAV så görs detta lättast via ett batchjobb i Periodiska aktiviteter. Tex konto 1945 & 8231 justeras automatiskt och du ser rätt värde i valuta och BVA på Bankkontokortet. Även SEK-värdet för öppna (obetalda) kundfodringar och leverantörsskulder i valuta uppdateras också! Reskontratransaktionerna, konto 1510, 2440 och valutavinst/förlust justeras automatiskt :-D
Verifikationsnr (avskrivning) Ekonomi Support Subscription Felmeddelande "Du måste specificera Verifikationsnr." kommer ibland när du skall beräkna avskrivningar under Periodiska aktiviteter för Anläggningstillgångar. Så här gör du för att fixa det.
Version System Tips & trix Public Det har ju med åren blivit en del olika versioner i Navision och det är inte alltid så lätt att veta vilken ni har. Så här gör du för att ta reda på det. Version Classic.pdf
Version RTC.pdf
Windows 7 XP mode System Tips & trix Subscription Vad gör man när man inte kan installera sitt gamla Navision på en ny dator med Windows 7?
Zoom System Tips & trix Subscription När jag vill kontrollera om alla data är ok, dvs även fält som jag kanske inte normalt ser i fönstret, så brukar jag använda Zoom. Det går bra att använda i vilket fönster som helst, men oftast vill man kanske dubbelkolla en kund, artikel, ett orderhuvud eller en orderrad, faktura, redovisnings-transaktion eller liknande. Speciellt när något krånglar och jag vill jämföra med en annan rad eller ett kort som INTE bråkar. Då kan jag snabbt se vilken information som skiljer dem åt.
Zoom NAV Intel HD Baskunskap Tips & trix Public Video med tips och trix kring hur du gör för att zooma tex kundkort, orderhuvud och orderrader i gamla Navision classic med Ctrl+F8, men även i nya Dynamics NAV RTC med Ctrl+Alt+F1 samt ett vanligt förekommande fel/krock i kortkommando med Intel HD grafik. Zoom NAV Intel HD.pdf
ZUP-filen System Support Public Svar på förvirrande frågeruta när du skall stänga Navision. "Vill du ersätta ZUP-filen?" Zup-filen Classic.pdf
Årsavslut räkenskapsår Ekonomi Manual Subscription Bokföringsår/Räkenskapsår/Kalenderår, Avslut av resultatkonton, Utgående/Ingående balanser, Avstämningar. Ja, det är lite att tänka på när man har bokfört ett år i Dynamics NAV, men om man har skött sina avstämningar under året så är det inte så mycket man behöver göra i själva systemet. Uppdatera bokföringsperioder, avsluta resultatkonton för att flytta vinsten/förlusten till balansräkningen, kontrollera tillåtna bokföringsdatum, ta ut rapporter och lite annat. Här är en relativt enkel guide på hur du gör.
${name} ${category} ${type} ${subscriptionType} ${description} ${files}
${name}