Affärsidé Tillhandahålla manualer ur användarperspektiv i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision).

Varför behöver just ert företag prenumerera på manualena? När man investerar i ett affärssystem som Microsoft Dynamics NAV tillhandahålls utbildningar normalt strax innan driftstart, men minnet är kort när man en månad senare skall utföra ett visst moment. Efter en tid slutar anställda och nya tillkommer. De nya får en snabb överlämning, men blir i övrigt hänvisade till support. Vad de egentligen behöver är enkla användarmanualer. Utbudet idag är begränsat och manualerna är svårtillgängliga, modulbaserade och ofta på engelska. Navisionaire har som målsättning att tillgodose era manualbehov kontinuerligt med svenska manualer som vida överträffar F1-hjälpen i programmet.

Joakim Hansson - Navision Certified Product Specialist Manualförfattare och utbildare. En navisionkonsult med erfarenhet av Navision Financials, Navision Attain, Microsoft Business Solutions NAV och Microsoft Dynamics NAV sedan 1997, både som användare och anställd konsult hos tre större Microsoft Business Solution Centers (idag Microsoft VAR alt. Dynamics NAV partners). Joakim har tidigare arbetat med lager, order, sälj, redovisning och inköp i olika branscher.


Joakim Hansson